Koszyk: (pusty)
 
Twój koszyk
Brakuje 300.00 zł do darmowej dostawy.
 
Darmowa dostawa od: 300.00 zł
Wartość koszyka 0,00 zł
Do koszyka

Kratki przeciwpożarowe jako element biernej ochrony ppoż

Kratki przeciwpożarowe jako element biernej ochrony ppoż

Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzuje szereg kwestii w zakresie odporności pożarowej budynków. Obiekt zabezpieczony przeciwpożarowo musi spełniać wytyczne, które regulują zastosowanie odpowiednich rozwiązań m.in. w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej. Każdy element ma tu znaczenie i wpływa na skuteczność pozostałych zabezpieczeń. Dlatego odpowiedniej uwagi wymaga nawet wybór wentylacyjnych kratek przeciwpożarowych.

Dobry projekt i właściwe wyposażenie znacznie podnosi skuteczność biernej ochrony przeciwpożarowej i zwiększa szanse na szybkie opanowanie sytuacji, gdyby doszło do zaprószenia ognia. Elementy biernej ochrony pożarowej to wyposażenie, które powinno umożliwić opanowanie sytuacji w określonym zakresie, tak aby ułatwić ratownikom i osobom w budynku szybkie ugaszenie pożaru. Zakup wyposażenia spełniającego odpowiednie wytyczne i normy wydaje się z tej perspektywy nie do zakwestionowania. Wybierając kratki wentylacyjne, trzeba zadbać o to, aby gwarantowały utrzymanie odpowiedniej odporności ogniowej. Co powinno zapewnić odpowiednio dużo czasu na ewakuację i podjęcie akcji gaśniczej w obliczu pożaru. Skuteczna kratka przeciwpożarowa w określonych warunkach powinna zamknąć otwór wentylacyjny i zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się dymu i ognia.

Co to jest przeciwpożarowa kratka wentylacyjna?

Przeciwpożarowa kratka wentylacyjna to wyposażenie przystosowane do utrzymania odpowiedniej odporności ogniowej przegrody w przypadku wybuchu pożaru w obiekcie. Dobra przeciwpożarowa kratka wentylacyjna pozwala na uzyskanie oczekiwanego stopnia ochrony przeciwpożarowej przegrody, w której jest montowana. To element, którego osłony mogą nawiązywać estetyką do ogólnej aranżacji. Ponadto, przeciwpożarowa kratka wentylacyjna powinna zapewniać skuteczną osłonę szachtów, kanałów wentylacyjnych i otworów wentylacyjnych w drzwiach i innych przegrodach z odpornością ogniową. Kratka ppoż służy do zabezpieczenia na wypadek pożaru otworów wentylacyjnych w ścianach i stropach. W przypadku wystąpienia pożaru musi utrzymać określone parametry trwałości mechanicznej, szczelności i izolacyjności ogniowej przewidziane dla przegrody i danego odcinka biernej ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Kratka przeciwpożarowa z perspektywy skuteczności biernej ochrony przeciwpożarowej

Warto mieć świadomość, że aby budynek mógł uzyskać oczekiwaną klasą odporności pożarowej, poszczególne jego elementy muszą zapewniać określony współczynnik odporności ogniowej. Współczesne budynki klasyfikuje się w klasach od A do E, gdzie klasa A oznacza najwyższy wynik w klasyfikacji odporności ogniowej budynku. Podczas klasyfikowania obiektu ocenie podlegają wszystkie elementy konstrukcyjne, w tym konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, strop, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne i pokrycie dachu. Aby każdy z elementów mógł uzyskać odpowiedni współczynnik ogniochronności, wszystkie komponenty zastosowane do jego budowy, w tym kratki wentylacyjne, muszą być przystosowane do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przeciwpożarowej.

Odporność ogniowa przeciwpożarowej kratki wentylacyjnej EI

Kratki przeciwpożarowe

Kupując przeciwpożarową kratkę wentylacyjną, trzeba dobrać odpowiedni model tak, aby możliwe było uzyskanie oczekiwanej odporności ogniowej przegrody. Zazwyczaj przegrody zabezpieczone przeciwpożarowymi kratkami wentylacyjnymi osiągają odporność ogniową na poziomie od EI 30 do EI 240. Dobre przeciwpożarowe kratki wentylacyjne umożliwiają uzyskanie odporności ogniowej na poziomie w tym przedziale po montażu w przegrodzie wykonanej z materiałów o właściwym stopniu odporności ogniowej.

Warto wiedzieć, że:

  1. skuteczność odporności ogniowej (REI) kratki i przegrody określa się w minutach, zwyczaj od 30 do 240 minut;

  2. symbol R to nośność ogniowa – oznacza czas utrzymania mechanicznej odporności ogniowej kratki,

  3. E to szczelność ogniowa – czas w minutach, w którym kratka skutecznie zabezpiecza stronę nieogrzewaną przed płomieniami i dymem,

  4. I to izolacyjność ogniowa – czas, w którym kratka przeciwpożarowa powinna zapobiec wzrostowi temperatury po stronie nienagrzewanej do wartości granicznych.

Specyfikacja dobrej kratki przeciwpożarowej

Wybierając przeciwpożarową kratkę wentylacyjną, trzeba dobrać odpowiedni model do materiału, w którym będzie montowana. Kratki dobiera się pod kątem powierzchni i oczekiwanego przepływu powietrza w warunkach normalnych.

  • Mając to na uwadze, trzeba dobrać odpowiedni wymiar i kształt kratki tak, aby pasowała do otworu wentylacyjnego.

  • Warto zwrócić też uwagę na sposób montażu kratki wentylacyjnej. Dobierając kratkę do montażu w betonowym otworze wentylacyjnym, trzeba zadbać o to, aby była wyposażona w odpowiedni system mocowania i osłonę lub osłony maskujące.

Trzeba mieć świadomość, że uzyskanie oczekiwanej odporności ogniowej w dużej mierze zależ od poprawnego przeprowadzenia montażu przeciwpożarowej kratki wentylacyjnej.

  • Należy upewnić się, czy dostępna jest instrukcja montażu kratki. W wytycznych producenta można znaleźć ważne informacje na temat akcesoriów montażowych, których zastosowanie gwarantuje uzyskanie właściwego współczynnika ogniochronności.

Montaż przeciwpożarowych kratek wentylacyjnych

Montaż kratki przeciwpożarowej - masa ogniochronna

Jednym z ważniejszych elementów podczas montażu może okazać się uszczelnienie kratki osadzonej w otworze wentylacyjnym. Kratkę uszczelnia się specjalną pęczniejącą masą ogniochronną. Pominięcie tego elementu może zmniejszyć współczynnik odporności ogniowej przegrody i skuteczność ochrony przeciwpożarowej na danym odcinku układu biernej ochrony przeciwpożarowej.

Warto mieć na uwadze fakt, że bierna ochrona przeciwpożarowa obiektu to spójny system składający się z szeregu równolegle stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych w formie certyfikowanych jakościowych materiałów budowlanych, prefabrykatów i wyposażenia w postaci produktów gotowych. Dlatego stopień odporności zamontowanej kratki przeciwpożarowej nie może być niższy niż odporność ogniowa przegrody, w której jest ona montowana.

Dlaczego warto zainwestować w pęczniejące przeciwpożarowe kratki wentylacyjne?

Jak wynika z badań, jednym z lepszych rozwiązań z punktu widzenia biernej ochrony przeciwpożarowej jest stosowanie ogniochronnych kratek, które pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieją. To doskonałe rozwiązanie, które pozwala na ograniczenie przepływu powietrza, dymu i ognia podczas rozprzestrzeniającego się pożaru. Dobre kratki przeciwpożarowe są wyposażone w materiał pęczniejący, który jest umieszczony w ich obudowie. W przypadku działania odpowiednio wysokiej temperatury materiał sukcesywnie zamyka przepływ powietrza i tym samym ogranicza rozprzestrzenianie się ognia i chroni strefę wolną od pożaru przed szkodliwym dymem i szybkim wzrostem temperatury.

Podsumowując, dobre kratki przeciwpożarowe to ważne wyposażenie z perspektywy skuteczności biernej ochrony przeciwpożarowej każdego budynku i lokalu. Inwestycja w oferowany przez nas produkt to gwarancja dobrej jakości i uzyskania oczekiwanej odporności ogniowej przegrody. W przypadku problemu z doborem właściwego rozwiązania zachęcamy do kontaktu i konsultacji na temat rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium